Ακορντεον


Η σχολή αυτή χωρίζεται σε έξι επίπεδα. Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών, ύστερα από

απολυτήριες εξετάσεις αποκτούν ανάλογο αποφοιτήριο.

 Διάρκεια Μαθημάτων:

προκαταρκτική - κατωτέρα 40'

μέση 60'

ανωτέρα 80' 

Γενικά Μαθήματα:

α. Στοιχειώδης θεωρία

β. Σολφέζ

γ. Στοιχειώδης αρμονία

δ. Συμμετοχή σε οργανικά και φωνητικά σύνολα

ε. Prima-vista

στ. Μεταφορά