Εγχορδα

 

Βιολί - Βιόλα - Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο 

 Διάρκεια Μαθημάτων:

προκαταρκτική - κατωτέρα 40'

μέση 60'

ανωτέρα 80'

επαγγελματικό τμήμα 100'

μεταπτυχιακό - μεταδιπλωματικό τμήμα 100' 

 

Γενικά Μαθήματα:

α.Θεωρία (έτη 3)

β. Αρμονία (έτη 3)

γ. Μουσική Δωματίου (3 έτη)

δ. Ιστορία Μουσικής (έτη 2)

ε. Πιάνο (μέχρι Μέσης)

στ. Prima-vista

ζ.Ορχήστρα ή μικρά οργανικά σύνολα 

η. Μορφολογία (1 έτος)

θ. Διδασκαλία (2 έτη)

 

Ο σπουδαστής των οργάνων αυτών -από το μέσο κύκλο και πάνω- οφείλει να παρακολουθήσει τα εργαστήρια ακουστικής εξάσκησης στην τονική ακρίβεια.