Κλασικη Κιθαρα

 

 

Διάρκεια Μαθημάτων:

 

προκαταρκτική - κατωτέρα 40'

μέση 60'

ανωτέρα 80'

επαγγελματικό τμήμα 100'

μεταπτυχιακό - μεταδιπλωματικό τμήμα 100'

 

Γενικά Μαθήματα:

α. Θεωρία (έτη 3)

β. Σολφέζ  (έτη 5)

γ. Αρμονία (έτη 3)

δ. Μουσική Δωματίου (έτη 2)

ε. Ιστορία Μουσικής (έτη 2)

στ. prima - vista

z. Μορφολογία (1 έτος)

η. Διδασκαλία (έτη 2)