Κρουστα

Τύμπανο,Κύμβαλα ή πιάτα,Ξυλόφωνο,Γκραν κάσα,Τρίγωνο και Τσελέστα.

 

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:

 

Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄

Μέση 60΄

Ανωτέρα 80΄

Επαγγελματικό τμήμα 100΄

Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄