Ξυλινα Πνευστα

Φλάουτο - κλαρινέτο - όμποε - φαγκότο 

 

 

 Γενικά Μαθήματα:

Θεωρία (έτη 3)

Σολφέζ (έτη 5)

Αρμονία (έτη 3)

Μουσική Δωματίου (1 έτος)

Ιστορία Μουσικής (έτη 2)

Πιάνο (μέχρι Μέσης)

Ορχήστρα ή μικρά οργανικά σύνολα

Prima - Vista

Μεταφορά

Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

 

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:

Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄

Μέση 60΄

Ανωτέρα 80΄

Επαγγελματικό τμήμα 100΄

Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄