Νυκτα Οργανα

Κιθάρα -Αναγεννησιακο Λαούτο - Άρπα

 

Διάρκεια Μαθημάτων:

Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄

Μέση 60΄

Ανωτέρα 80΄

Επαγγελματικό τμήμα 100΄

Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

 

 

Γενικά Μαθήματα:

 

α. Θεωρία (έτη 3)

 

β. Σολφέζ  (έτη 5)

 

γ. Αρμονία (έτη 3)

 

δ. Μουσική Δωματίου (έτη 2)

 

ε. Ιστορία Μουσικής (έτη 2)

 

στ. prima - vista

 

z. Μορφολογία (1 έτος)

 

η. Διδασκαλία (έτη 2)