Σχολη σαξοφωνου

Στις Σχολές Σαξοφώνου λειτουργούν οι εξής τάξεις:

α) Προκαταρκτική

β) Κατωτέρα

 

γ) Μέση

δ) Ανωτέρα.

Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής:

 1. Για την προκαταρκτική τάξη, από 1 έτος μέχρι 2 έτη

2. Για την κατωτέρα τάξη, από 2 έτη μέχρι 3 έτη

3. Για την μέση τάξη, από 2 έτη μέχρι 3 έτη
4. Για την ανωτέρα τάξη, από 3 έτη μέχρι 5 έτη

Τα μαθήματα στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι:
1. Θεωρία τρεις (3) τάξεις – Σολφέζ τρεις (3) τάξεις
2. Αρμονία τρεις (3) τάξεις – Σολφέζ δύο (2) τάξεις
3. Ιστορία της Μουσικής δύο (2) τάξεις
4. Μορφολογία μία (1) τάξη
5. Πιάνο ως και την τάξη Β΄ Κατωτέρα
6. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μία (1) τάξη
7. Μουσική Δωματίου δύο (2) τάξεις
8. Μεταφορά πνευστών οργάνων ένα (1) έτος
9. Πρακτικό διδασκαλείο ένα (1) έτος

Η ύλη διδασκαλίας είναι η εξής:
* Τάξη προκαταρκτική
Μέθοδοι

Delangle Cl., Bois Ch.: Methode de saxophone
Londeix J. M.: La saxophone en Jouant
Klose H.: Vol I
Giampieri: Methodo για σαξόφωνο
Έργα
Bozza E.; Reves d’ enfant
Damase J.M.; Ajur
Dubois P.M.: Deux Mini Romances
Ghidoni A.: Vingt Petit Pièces Faciles

* Τάξη Κατωτέρα
Μέθοδοι
Lancour G.: Précis pour l’ étude des gammes
Londeix J. M.: Exercises Mechaniques (τεύχη 1,2)
Mule M.: Gammes et Arpèges
Salviani: Vol I
Σπουδές
Klose H.: Vingt – Cing Exercises Journaliers
Klose H.: Vingt – Cing Etudes Chantantes
Lacour G.; 50 Etudes Vol I, II
Έργα
Alessandrini P.L.: Valse lente
Damase J. − M.: Vacances
Ibert J.: Aria
Lesieur: Prélude et Rondo
Tomasi H.: Chant Corse

* Τάξη Μέση
Μέθοδοι

Londeix J. − M.: Exercises Mechaniques Vol I, II
Londeix J. − M.: Les gammes Conjointes et en Interrales
Σπουδές
Ferling W.: Quarant – Huit Etudes
Gallois–Montbrun B.: Six pieces Techniques, Op. 8
Niehaus L.: Vol. I, II, III
Mule M.: Exercises Journaliers d’ après Terschak
Mule: 30 Grand Exercises
Έργα
Μεταγραφές έργων του Bach
Bonneau P.: Suite
Bozza E.: Aria
Demersseman J.: Sérénade, op. 33
Dubois P. M.: Pièces Caractéristiques
Francais J.: Cing Dances Exotiques
Haendel: Sonate No 1, No 6
Jolivet Α.: Fantaisie – Impromptu
Lantier P.: Sicilienne
Έργα Ελλήνων συνθετών

* Τάξη Ανωτέρα
Μέθοδοι
Londeix J. − M.: Nouvelles Etudes
Londeix J. − M.: Exercises Mechaniques Vol. III
Σπουδές
Bozza E.: Douze Etudes – Caprices
Lacour G.: Huit Etudes Brillantes
Mule M.: Etudes Variées
Mule Μ.: 30 Grandes Exercises
Piazzolla A.: Tango − Etudes
Έργα
Creston P.: Sonata op. 19
Demersseman J.: Fantaisie sur un theme Original
Maurice P.: Tableaux de Provence
Desenclos A.: Prélude, Cadence et Finale
Sancan P.: Lamento et Rondo
Hindemith P.: Sonata
Debussy C.: Rhapsodie
Tomasi H.: Ballade
Schmitt F.: Legende op. 66
Constant M.: Musique de Concert
Glazunov A.: Concerto en mi bemol
Ibert J.: Concertino de Camera
Martin F.: Ballade
Mihaud D.: Scaramouche
Τοmasi Η.: Concerto
Villa Lobos: Fantasia
Caplet A.: Legende
Dubois P. M.: Concerto No I
Έργα Ελλήνων συνθετών
Σόλο Σαξόφωνο
Bonneau P.: Caprice en forme de valse
Berio L.: Sequenza IX b
Scelsi G.: Tre pezzi
Έργα Ελλήνων συνθετών

Προϋποθέσεις εγγραφής
Για την εγγραφή στην προκαταρκτική τάξη δεν απαιτούνται γνώσεις μουσικής. Για την εγγραφή σε οποιαδήποτε τάξη ανώτερη της προκαταρκτικής απαιτούνται κατατακτήριες ή προαγωγικές εξετάσεις.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στην Κατωτέρα

1. Κλίμακες ως τρεις διέσεις – υφέσεις, μείζονες και ελάσσονες
2. μία σπουδή
3. ένα σύντομο έργο

Στη Μέση
1. Όλες οι κλίμακες μείζονες και ελάσσονες
2. μία σπουδή
3. ένα έργο με συνοδεία πιάνου

Στην Ανωτέρα
1. μία σπουδή
2. δύο έργα του ρεπερτορίου διαφορετικής εποχής, ένα εκ των οποίων θα είναι υποχρεωτικά ένα μέρος κονσέρτου
Η από μνήμης εκτέλεση είναι προαιρετική για όλες τις βαθμίδες.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Από Προκαταρτική σε Κατωτέρα τάξη
1. Κλίμακες ως τρεις διέσεις – υφέσεις, μείζονες και ελάσσονες αρμονικές (λεγκάτο – στακάτο) σε όλη την έκταση του οργάνου και αρπισμοί
2. Μία σπουδή και ένα σύντομο έργο με πιάνο
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική σε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα, κατ’ επιλογήν του σπουδαστή

Από Κατωτέρα σε Μέση τάξη
1. Όλες οι κλίμακες μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σε στακάτο και λεγκάτο και αρπισμοί
2. Μία σπουδή
3. Ένα έργο του ρεπερτορίου από τη διδακτέα ύλη
Η από μνήμης εκτέλεση ενός έργου είναι υποχρεωτική

Από Μέση σε Ανωτέρα τάξη
1. Κλίμακες μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σε τρίτες
2. Μία σπουδή
3. Ένα έργο του ρεπερτορίου
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική ή στη σπουδή ή σε έργο, κατ’ επιλογήν του σπουδαστή.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Πρόγραμμα Πτυχιακών εξετάσεων
1. Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας
2. Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας
3. Ένα έργο κατ’ επιλογή του εξεταζομένου, προκλασικής ή σύγχρονης εποχής, ή Ελλήνων συνθετών
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε ένα από τα ανωτέρω έργα.

Πρόγραμμα Διπλωματικών εξετάσεων
1. Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας
2. Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας
3. Ένα έργο κατ’ επιλογή του εξεταζομένου, προκλασικής εποχής, ή Ελλήνων συνθετών
4. Ένα έργο σύγχρονης εποχής
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε δύο από τα ανωτέρω έργα.