Ηλεκτρικη Κιθαρα

 Στο τμήμα αυτό φοιτούν σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την κιθάρα στη μουσική Rock &

Jazz, προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνική και γενικότερη μουσική υποδομή που χρειάζεται η ερμηνεία των ειδών αυτών καθώς και η αυτοσχεδιαστική μουσική πρακτική. 

 Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

Διάρκεια Μαθήματος: 40'

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία 

β. Σολφέζ 

γ. Αρμονία της jazz

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

ε. Prima-vista

στ. Πιάνο