Ηλεκτρικο & Ακουστικο Μπασο


                         Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

Διάρκεια Μαθήματος: 40'

 

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία (έτη 3)

β. Σολφέζ (έτη 5)

γ. Αρμονία της jazz 

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

ε. Prima-vista

στ. Πιάνο (μέχρι το επίπεδο Μέσης)