Μοντερνο Τραγουδι

 Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

 Διάρκεια Μαθήματος: 40'

 Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

 α. Θεωρία 

 β. Σολφέζ 

 γ. Αρμονία της jazz

 δ. Συμμετοχή στα εργαστήρια φωνητικών συνόλων

 ε. Prima-vista

 στ. Πιάνο

 ζ. Χορωδία (από το 3ο έτος σπουδών)