Μουσικη Τεχνολογια

 

Τα πεδία που διδάσκονται στο τμήμα μουσικής τεχνολογίας είναι:

  •  MIDI εφαρμογές
  •  Προγραμματισμός και σύνθεση ήχου με ψηφιακά και αναλογικά  synthesizer
  • Samplers και δειγματοληψία
  • Ψηφιακά effects
  • Ηχοληψία και τρόποι εγγραφής (Αναλογική - Ψηφιακή)
  • Λογική και λειτουργία Μουσικών Προγραμμάτων στους Η/Υ
  • Ακουστική και Ψυχοακουστική
  • Οργάνωση Studio - Midi Studio - Home Studio
  • Διάρκεια μαθήματος: 60'

Διάρκεια σπουδών: 1 έτος

Διάρκεια σπουδών ταχύρυθμου τμήματος 3 ή 6 μήνες (ανάλογα με το ρυθμό παρακολουθήσης).