Κρουστα

 νταούλι - ντέφι - τουμπελέκι 

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

Διάρκεια Μαθήματος: 40'

 

Τα μαθήματα είναι ατομικά.

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία 

β. Σολφέζ 

γ. Αρμονία 

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

ε. Prima-vista

στ. Πιάνο