Παραδοσιακo Τραγουδι

 

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

 Διάρκεια Μαθήματος: 40'

 

 Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

 Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

 α. Θεωρία 

 β. Σολφέζ 

γ. Αρμονία 

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

ε. Prima-vista

 στ. Πιάνο