Ταμπουρας

 

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

 Διάρκεια Μαθήματος: 40'

 

Τα μαθήματα είναι ατομικά.

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

 α. Θεωρία 

 β. Σολφέζ 

 γ. Αρμονία 

 δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

 ε. Prima-vista

 στ. Πιάνο