Βυζαντινη Μουσικη

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 10 επίπεδα. 

Διάρκεια Μαθήματος: 40'

Διάρκεια σπουδών: 5 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία της Ευρωπαϊκής μουσικής

β. Σολφέζ 

γ. Μετρική

δ. Ιστορία της Εκκλησιαστικής μουσικής

ε. Τυπικό

στ. Υμνολογία

ζ. Λειτουργική

η. Απαγγελία αναγνωσμάτων